Emisja uproszczona akcji do miliona euro

Uproszczona emisja publiczna do 1.000.000 EUR

Liderzy biznesu, rozwijając działalność zarządzanych przedsiębiorstw, muszą regularnie dbać o dopływ środków i zachowanie płynności finansowej. Typowe rozwiązania, czyli środki od założycieli, dotacje i pieniądze z kredytów bankowych mają jednak ograniczone możliwości, a często wyraźnie ograniczają elastyczność działania. W tym artykule dowiesz się, jakie możliwości zapewnia uproszczona emisja publiczna akcji do 1.000.000 EUR.

Co to jest emisja akcji?

W szerokim ujęciu emisja oznacza wprowadzenie nowego elementu do systemu. Taki jest również efekt emisji papierów wartościowych (w analizowanym przypadku –  akcji), która wprowadza do obiegu rynkowego nowe akcje w celu pozyskania kapitału od Inwestorów.

Emitentem, czyli podmiotem przeprowadzającym emisję może być zarówno Skarb Państwa, przedsiębiorstwo, jak i jednostka samorządu terytorialnego.

Istotny jest również podział na emisję publiczną i niepubliczną – czyli taką, którą kieruje się szeroko, do adresatów nieokreślonych i niekoniecznie znanych emitentowi i taką, którą kieruje się do wybranych Inwestorów, bez ogłaszania jej publicznie.

Co to jest uproszczona emisja publiczna do 1.000.000 EUR? Co to jest mała oferta publiczna?

Uproszczona emisja publiczna do 1.000.000 EUR to właśnie emisja publiczna, zatem oferta jest kierowana do szerokiej grupy zainteresowanych, których nie musi znać emitent. Oznacza to możliwość podejmowania działań reklamowych, mających na celu pozyskanie Inwestorów.

A dlaczego to emisja publiczna do 1.000.000 EUR? Przepisy unijne wprowadzają specjalne zasady dla tak zwanej małej oferty publicznej. Tak, stąd właśnie kwota miliona euro!

Pozostaje nam ostatni człon – uproszczona emisja publiczna. Na czym to polega? Polskie i unijne prawo stawia szereg wymogów, jakie spełnić musi emitent, aby przeprowadzić zwykłą emisję publiczną. Uproszczona emisja publiczna do 1.000.000 EUR pozwala na prowadzenie emisji przy wykorzystaniu szeregu ułatwień zapewnianych przez przepisy.

Oznacza to możliwość szybszego, tańszego i łatwiejszego przeprowadzenia emisji. Jeśli zatem w zarządzanym przez Ciebie przedsiębiorstwie potrzebna jest kwota rzędu milion euro lub mniej, warto rozważyć możliwość wniesienia kapitału właśnie w tej formie.

Jakie korzyści zapewnia uproszczona emisja publiczna do 1.000.000 EUR?

Przede wszystkim, emitując akcje, biznes zyskuje więcej spokoju. Finansowanie standardowego typu zazwyczaj oznacza regularną spłatę zobowiązania. Właściciele akcji również liczyć będą na zwrot inwestycji, jednak emitent typowo nie jest do niego zobowiązany w żadnym konkretnym terminie.

W zależności od konkretnego przypadku, Inwestor liczy na sam w sobie wzrost wartości akcji przedsiębiorstwa lub wypłatę zysków w postaci dywidendy. Często to oba cele naraz, ale nie zawsze tak jest.

Dokładnie! Niektóre przedsiębiorstwa emitują akcje bez żadnych obietnic spłaty – a Inwestorzy chętnie dołączają do Spółki, na przykład licząc na wysoki wzrost jej wartości i sprzedaż akcji z dużym zyskiem po osiągnięciu kolejnych celów biznesu.

Dodatkowa korzyść została już wspomniana wyżej: uproszczona emisja publiczna do 1.000.000 EUR jest możliwa do przeprowadzenia w szybkim tempie, unikając wielkich nakładów finansowych. Aby było to możliwe, warto jednak pamiętać o podstawach dobrej oferty. W tym wypadku, bardzo istotne będą:

  • Solidna dokumentacja. Pamiętaj, że uproszczenia wynikające z przepisów nie zwalniają Cię z kluczowych obowiązków związanych z emisją! Warto też zadbać, aby przygotowane dokumenty były czytelne i zachęcały Inwestorów do współpracy.
  • Współpraca z mediami. Czy wiesz, że nie warto wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka? Ta zasada wyznawana jest przez wielu Inwestorów. Warto również zastosować ją do wydatków związanych z kierowaniem oferty. Nie musisz tylko w bierny sposób obserwować, jak przepada Twój budżet na reklamy. To błąd, jeśli nie poinformujesz świata o swojej emisji również za pomocą mediów!
  • Reklama. No tak, to też się przyda. W końcu uproszczona emisja akcji to też oferta!

Gdzie wady? Co mogę stracić?

Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, a Ty musisz je znać przed podjęciem świadomej decyzji. W wypadku uproszczonej emisji publicznej do 1.000.000 EUR zwróć uwagę zwłaszcza na:

  • Konieczność rozwodnienia dotychczasowej własności. To nie są darmowe pieniądze – panuje zasada „coś za coś”. Musisz więc zaproponować Inwestorom część własności przedsiębiorstwa. Ale nie bój się za bardzo – oferty między 1% a 10% kapitału Spółki mogą zapewnić Ci znacznie więcej korzyści niż kłopotów.
  • Przyszłe koszty działalności. Musisz prowadzić spółkę, która emituje akcje. Jeśli jeszcze takiej nie masz, będzie trzeba nauczyć się niektórych nowych obowiązków, aby spełniać wszystkie wymogi. Z drugiej strony, czy do tej pory doradcy nie wspierali Cię w działalności?
  • Ryzyko niepowodzenia oferty. No tak, te akcje trzeba uplasować, czyli mówiąc prościej: sprzedać. Twoja oferta może być świetna, ale jeśli pozostanie niedostrzeżona, jak znajdziesz 4 miliony złotych? Jeśli akurat potrzebujesz mniej, to dobrze, ale wciąż sytuacja może być stresująca…

Czy zatem robić to na własną rękę?

Cóż… być może należysz do tej kategorii ludzi, którzy orkiestrę wiedeńską prowadzą i w niej występują w tym samym czasie. Historia uczy, że takiej orkiestry jeszcze nie było, ale może człowiek-orkiestra po prostu zajmuje się prowadzeniem biznesu w Polsce?

Jeśli niekoniecznie, to może warto się z nami skontaktować. Partner znający się na prowadzeniu emisji papierów wartościowych i przepisach, a dodatkowo pozyskiwaniu Inwestorów zainteresowanych ofertą Twoich akcji z pewnością będzie tu bardzo pomocny. Tak się składa, że nasz założyciel, Adam Komorowski, przechodził przez to wszystko – w ramach działalności Grupy Cirrus Capital i nie tylko.

Jeśli myślisz o powołaniu nowej spółki, wydzieleniu biznesu i/lub pozyskaniu kapitału w formie emisji akcji, taki partner jak Grupa Cirrus Capital może być pomocny. Poznaj naszą ofertę.

Twoi prawnicy, marketingowcy i dział sprzedaży to ogarną? Super!

Pamiętaj, jakie są najważniejsze obowiązki osób odpowiedzialnych:

  • przygotowanie dokumentu (lub dokumentów –  zastanów się, dlaczego tak będzie lepiej) o charakterze informacyjnym,
  • udostępnienie dokumentu (dokumentów) wraz z ofertą,
  • zgłoszenie przeprowadzenia emisji publicznej do ewidencji akcji w KNF,
  • aktualizowanie danych w terminach regulowanych przepisami.

Zastanawiasz się, czy dasz radę przygotować dokumenty emisyjne dla swojej uproszczonej emisji publicznej do 1.000.000 EUR? A może potrzebujesz pomocy w prowadzeniu oferty?

Skontaktuj się z nami i omów podstawowe kwestie.