Relacje inwestorskie

Zostań naszym partnerem
i inwestuj skutecznie!

Doceniamy każdego Inwestora, dlatego stawiamy na najwyższą jakość obsługi oraz partnerskie relacje. Nasza strategia i model biznesowy są przejrzyste, bo liczy się dla nas zaufanie.

Newsletter
Grupy CIRRUS Capital

Podaj nam swój adres e-mail i otrzymuj najświeższe informacje z rynków inwestycyjnych, ekskluzywne analizy oraz specjalne oferty.

Niski poziom stóp procentowych NBP oraz wyniki funduszy inwestycyjnych poniżej zakładanych celów wzmagają zainteresowanie innymi instrumentami inwestycyjnymi, jak obligacje korporacyjne i nieruchomości dochodowe.

Typowym zjawiskiem związanym z luzowaniem polityki monetarnej jest poprawa kondycji przedsiębiorstw, co przekłada się na pozytywne wyniki notowane na giełdach. Jednak w ostatnich latach okazało się, że dodatnie kursy akcji stanowią rzadkość- potwierdza to kondycja bądź co bądź profesjonalnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, których przeciętne wyceny sięgają dziś poniżej oczekiwań oraz zakładanych celów. 

Również alternatywne inwestycje bankowe i ubezpieczeniowe, oparte na produktach strukturyzowanych, wydają się nie spełniać swojej roli, niejednokrotnie prowadząc nawet do utraty części, a w skrajnych przypadkach całości kapitału. 

W takich warunkach nie dziwi więc dynamicznie rozwijający się rynek obligacji, dostępnych zarówno w drodze subskrypcji publicznej, jak i prywatnej. Ta dynamika uległa pewnemu zachwianiu w 2018 roku, gdy mimo wzrostu łącznej wyceny papierów dłużnych, redukcji uległa wartość obrotów. Perturbacje na rynku, zestawione z wzrostem wycen, wskazują na rosnącą świadomość Inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. 

W nadchodzącym czasie Inwestorzy szukać będą ofert obligacji, jednak wyższe znaczenie zyska bezpieczeństwo transakcji. Zainteresowaniem cieszyć się będą solidne propozycje, wykazujące realne oprocentowanie. Remedium jest szczególna kategoria ofert – obligacje zabezpieczone wartościowym składnikiem majątku. Niestety, wciąż stanowią one rzadkość i bardzo szybko zostają wykupione przez Inwestorów wykazujących odpowiedni refleks. 

Sytuacja inwestycyjna przełożyła się na silną stabilizację i wyniki przewyższające oczekiwania w jeszcze jednym segmencie – na rynku nieruchomości. Popyt na mieszkania jest wciąż zasilany zakupami gotówkowymi w celach inwestycyjnych, co korzystnie wpływa na kondycję deweloperów. 

Potrzeba rynku wywiera silną presję na pozyskiwanie nieruchomości służących prowadzeniu inwestycji oraz kontraktowanie wykonawców budowlanych. O rozwoju tego rynku decydować będą zatem profesjonalnie prowadzone podmioty deweloperskie. Rynek nieruchomości komercyjnych wyróżnia się tym, że wszystkie nieruchomości stanową ofertę inwestycyjną. 

Istotna jest również różnica w metodach wyceny nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Te pierwsze zderzają się z rynkiem detalicznym, cyklicznymi wahaniami siły nabywczej i poziomu zainteresowania ofertą. Nieruchomości komercyjne są z kolei wyceniane przez podmioty instytucjonalne – wahania cen są znacznie niższe ze względu na profesjonalizm i poszukiwanie wyłącznie wieloletnich zysków i trwającej wartości. 

Trudność tego rynku polega na tym, że lokale biurowe, hotelowe, handlowe czy usługowe zwykle są nabywane pakietowo przez instytucje zbiorowego inwestowania, a dostępność świeżych ofert dla Inwestorów indywidualnych na tym rynku jest wątpliwa. 

Nie zmienia to faktu, że rynek otwiera cyklicznie możliwości lokowania środków w nieruchomości komercyjne – przede wszystkim są to małe lokale usługowe, którymi należy zarządzać samodzielnie. 

Swoistą wisienką na torcie są nieruchomości z wypracowaną koncepcją przynoszenia regularnych dochodów i gwarancją minimalnego zwrotu z inwestycji. Jak zawsze należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i starannie weryfikować wiarygodność gwarantującego, założenia modelu biznesowego, standard budynku i jego lokalizację. Nieruchomości mają to do siebie, że lokalizacja mówi o nich zawsze najwięcej.