Polska gospodarka przyjmuje ciosy, co to oznacza dla naszych oszczędności
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)

Polska gospodarka przyjmuje ciosy, co to oznacza dla naszych oszczędności

  • Post category:Aktualności

Rok 2020 to – mówiąc delikatnie – rok zmian. Koronawirus zmienił nie tylko nasze postrzeganie bezpieczeństwa, ale również rzucił wyzwanie gospodarce. Po tzw. pierwszej fali zachorowań, z polskiego budżetu, który…

Czytaj dalej Polska gospodarka przyjmuje ciosy, co to oznacza dla naszych oszczędności

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2020)

"Obowiązujące od marca br. restrykcje wynikające z pandemii Covid-19 wpłynęły na ograniczenie aktywności również na rynku mieszkaniowym. Konsekwencje pandemii nie znalazły jednak jeszcze odzwierciedlenia w konkretnych danych z uwagi na…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2020)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2019)

"Pod koniec 2019 r. z gospodarki światowej napływały sygnały stabilizowania się tempa wzrostu aktywności na relatywnie niskim poziomie. Powoli rosły wskaźniki nastrojów firm, choć pozostały one poniżej swoich historycznych średnich.…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2019)

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2019)

"W IV kwartale 2019 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych znajdował się w fazie ekspansji, nadal obserwowano wzrost cen. Liczba sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych była wysoka, choć…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2019)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – listopad 2019

"Dynamika PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niska, a perspektywy globalnej koniunktury pogorszyły się w ostatnich miesiącach. Osłabienie dynamiki globalnego popytu, w szczególności inwestycyjnego, znajduje odzwierciedlenie w spowolnieniu…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – listopad 2019

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – lipiec 2019

"Tempo wzrostu PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niskie. Na aktywność gospodarczą niekorzystnie oddziałuje podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury – częściowo związana ze zmianami w polityce handlowej…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – lipiec 2019