Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2019)

"Pod koniec 2019 r. z gospodarki światowej napływały sygnały stabilizowania się tempa wzrostu aktywności na relatywnie niskim poziomie. Powoli rosły wskaźniki nastrojów firm, choć pozostały one poniżej swoich historycznych średnich.…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2019)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – listopad 2019

"Dynamika PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niska, a perspektywy globalnej koniunktury pogorszyły się w ostatnich miesiącach. Osłabienie dynamiki globalnego popytu, w szczególności inwestycyjnego, znajduje odzwierciedlenie w spowolnieniu…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – listopad 2019

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – lipiec 2019

"Tempo wzrostu PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niskie. Na aktywność gospodarczą niekorzystnie oddziałuje podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury – częściowo związana ze zmianami w polityce handlowej…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego – lipiec 2019

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2019)

"Tempo wzrostu PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niskie. Na aktywność gospodarczą niekorzystnie oddziałuje podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury – częściowo związana ze zmianami w polityce handlowej…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2019)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)

"W II połowie 2018 r. pojawiły się sygnały pogarszania się koniunktury w gospodarce światowej. W III kw. ub.r. tempo wzrostu globalnego PKB osłabło przede wszystkim wskutek niższej dynamiki aktywności w…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (3Q2018)

"W gospodarce światowej utrzymuje się korzystna koniunktura gospodarcza, której sprzyja rosnący popyt konsumpcyjny, a w wielu gospodarkach również wzrost inwestycji. Niemniej w ostatnim okresie zwiększyło się zróżnicowanie wzrostu PKB między…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (3Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)

"W gospodarce światowej utrzymuje się dobra koniunktura mimo osłabienia tempa wzrostu PKB w części gospodarek rozwiniętych na początku roku. Korzystnej koniunkturze w wielu krajach sprzyja – oprócz rosnącego popytu konsumpcyjnego…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2018)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2018)

"W gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Dobra sytuacja gospodarcza utrzymuje się w szczególności u głównych partnerów handlowych Polski. W II połowie ub.r. dynamika PKB wzrosła zarówno w strefie euro…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2018)