Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2019)

"Tempo wzrostu PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niskie. Na aktywność gospodarczą niekorzystnie oddziałuje podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnej koniunktury – częściowo związana ze zmianami w polityce handlowej…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (1Q2019)

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2019)

"W I kwartale 2019 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych wciąż znajdował się w fazie wysokiej aktywności, a obserwowany wzrost cen przyspieszył. Popyt mieszkaniowy mierzony liczbą sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2019)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)

"W II połowie 2018 r. pojawiły się sygnały pogarszania się koniunktury w gospodarce światowej. W III kw. ub.r. tempo wzrostu globalnego PKB osłabło przede wszystkim wskutek niższej dynamiki aktywności w…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (4Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2018)

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2018)

"W IV kwartale 2018 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych wciąż znajdował się w fazie wysokiej aktywności. wzrosły średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. mieszkań w stanie deweloperskim, zarówno na rynkach pierwotnych (RP),…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (3Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (3Q2018)

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (3Q2018)

"W III kwartale 2018 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych wciąż znajdował się w fazie wysokiej aktywności. Popyt mieszkaniowy mierzony liczbą sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych (w tym…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (3Q2018)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (3Q2018)

"W gospodarce światowej utrzymuje się korzystna koniunktura gospodarcza, której sprzyja rosnący popyt konsumpcyjny, a w wielu gospodarkach również wzrost inwestycji. Niemniej w ostatnim okresie zwiększyło się zróżnicowanie wzrostu PKB między…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (3Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (2Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (2Q2018)

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (2Q2018)

"W II kwartale 2018 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał w fazie wysokiej aktywności. Nadal obserwowany był bardzo wysoki poziom popytu na największych rynkach, w tym popytu inwestycyjnego. Popyt i podaż…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (2Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)
Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)

Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)

"W gospodarce światowej utrzymuje się dobra koniunktura mimo osłabienia tempa wzrostu PKB w części gospodarek rozwiniętych na początku roku. Korzystnej koniunkturze w wielu krajach sprzyja – oprócz rosnącego popytu konsumpcyjnego…

Czytaj dalej Raport o inflacji Narodowego Banku Polskiego (2Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2018)

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2018)

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w dalszym ciągu znajdował się w fazie wysokiej aktywności i nadal obserwowane były wysokie poziomy popytu i podaży na nowe nieruchomości na największych rynkach. Dotychczas aktywność ta…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (1Q2018)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2017)
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2017)

Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2017)

"Na rynku nieruchomości mieszkaniowych trwa faza wysokiej aktywności i obserwowane są wysokie poziomy popytu i podaży na nowe nieruchomości na największych rynkach. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć, jednak…

Czytaj dalej Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce (4Q2017)